Historické objekty

Památkově chráněné stavby vyžadují zvláštní stavební režim pod dohledem památkářů. MMK-baustav s.r.o. spolupracuje s firmou Terigena s.r.o. akademického sochaře a restaurátora Mgr. Marcela Hrona, která provádí speciální záchranné a revitalizační práce na objektech stavby. Památkově chráněné stavby vyžadují vždy individuální přístup a úzkou spolupráci s památkáři jak na úrovni projektu, tak při vlastní realizaci. V této oblasti je nutné provádět standardní stavební práce, speciální renovace exteriérů i interiérů včetně předchozího průzkumu, ale i umět vyrobit přesnou repliku u takových konstrukcí či objektů, které již nelze zachránit.