Sanace

Sanační práce jsou důležitou částí rekonstrukcí starých domů. Specialisté firmy MMK-baustav s.r.o. je provádí ve třech oblastech:

Izolace proti vodě

Provádíme hydroizolace střech a hydroizolace spodní stavby objektů vč. podřezávání budov, u kterých chybí izolace proti vodě a zemní vlhkosti, nebo byla tato izolace různými vlivy narušena (změna hydrogeologického režimu v půdě vlivem činnosti člověka, konstrukční vady panelové výstavby, žádné nebo konstrukčně špatné izolace základů rodinných domů ve starší zástavbě apod.).
Sanace betonových konstrukcí

Děláme hloubkové ošetření zkorodované výztuže, doplnění výtluků novou betonovou směsí pro sanace tak, aby došlo ke spojení starých a nových vrstev betonové konstrukce s ocelovou výztuží a tím k obnově pevnostních vlastností betonové konstrukce.
Sanace omítek zděných konstrukcí

Zabezpečujeme sanace vlhkého suterénního zdiva pomocí několika sanačních omítkových systémů. Doporučujeme systémy vysoušení či větrání prostor trpících vlhkostí.